Kan en AI skriva texter?

Kan en AI (artificiell intelligens) skriva texter som är lika bra som om en människa skrivit den? Svaret på denna fråga är faktiskt: ja.

AI-genererat innehåll är internets framtid, och detta vara sig vi gillar det eller inte. Redan idag finns det en hel del webbsidors innehåll som är 100% skapade av AI-genererat innehåll, och i takt med att texterna som AI:s genererar bara kommer bli bättre, tror vi även att fler kommer vända sig till detta alternativ i framtiden.

Producering av felfria texter

En av de främsta fördelarna med AI-genererat innehåll är att det kan producera texter med färre fel än vad en mänsklig skribent skulle göra, så det blir färre misstag och mindre tid som går åt till redigering.

Såklart kan en AI skriva konstiga saker, och än så länge rekommenderar vi att en människa går igenom det som skrivs av AI:n innan det publiceras, för att säkerställa att texten är fri från fel och att den inte innehåller några konstiga meningar.

Det går mycket snabbare

En annan fördel med AI är att den kan skriva mycket snabbare än vad än människa kan. AI:n ”Jasper” kan till exempel generera upp till 150 ord per minut, medan en mänsklig skribent vanligtvis producerar omkring 60-70 ord per minut.

Det är också därför som så många företag redan valt att börja använda sig av AI-genererat innehåll, eftersom att det helt enkelt är så mycket mer tidseffektivt.

Det är ingen människa som skriver

En potentiell nackdel med AI-genererat innehåll är att texterna ibland kan låta lite robotliknande eller för perfekta. Detta beror på att de ibland kan sakna den där personliga prägel som en mänsklig skribent kan tillföra.

Än så länge finns det ingen AI som alltid kommer kunna skriva texter som är lika bra eller bättre än vad en människa kan, men vi hoppas att detta kommer att ske i framtiden.

Lämna en kommentar