Checklista för dig som ordnar en begravning på egen hand

När någon dör får de anhöriga ofta ansvaret för att organisera begravningen. Detta kan vara en svår tid och det är viktigt att se till att allting sköts på rätt sätt. En checklista kan hjälpa till att se till att inga detaljer missas.

Du som ska anordna en begravning kan med fördel ta hjälp av begravningsbyrå som t.ex. Fenix Begravning i Ystad, men du kanske ordna en del av arrangemangen själv. Oavsett hur du vill göra är hjälp av en checklista som sagt alltid bra för att se till att du gör allt som behöver göras.

Dödsbevis – anmälan av dödsfall

Det första som du behöver fixa är att meddela Skatteverket om dödsfallet. I Sverige görs detta av den läkare som konstaterat dödsfallet. Läkaren utfärdar en dödsbevis och skickar den till det lokala skattekontoret.

Har dödsfallet inträffat utomlands måste du kontakta den svenska ambassaden eller konsulatet i det landet. De hjälper dig med formaliteterna och kan även utfärda ett dödsbevis.

Ordna begravningen

Det finns många saker att tänka på när man ordnar en begravning. Du måste bestämma tid och plats för begravningen samt hur den ska genomföras. Ska det vara en religiös ceremoni eller en sekulär ceremoni? Du måste också fundera på vem som ska leda begravningen och vilken musik som kommer att spelas.

Anlitar du en begravningsbyrå kan de hjälpa dig med alla dessa saker. De kan också ordna transport av kistan och blommor till begravningen. Eftersom att detta kan vara en tid präglad av mycket sorg rekommenderar vi alla som har möjlighet att ta hjälp av en byrå för att hjälpa till med arrangemangen. Detta tar en del av bördan från dina axlar och gör att du kan fokusera på att sörja den bortgångne personen.

Att välja kista

Kistan är en viktig del av begravningen och det finns många olika typer att välja mellan. Du kan köpa en enkel träkista eller något mer genomarbetat. Det är också möjligt att hyra en kista för begravningen.

Du måste bestämma dig för vilken typ av kista du vill ha och sedan beställa den från en begravningsbyrå eller en kisttillverkare. Det är viktigt att göra detta i god tid eftersom det kan ta några dagar innan kistan levereras.

Gravsättning och gravplats

När det kommer till just begravning måste du även bestämma dig för vilken gravsättning och gravplats som personen ska begravas på. Detta kan kan vara lite knepigt, för i vissa fall kan den bortgångne personen ha lämnat särskilda önskemål om hur och var de vill bli begravda. I andra fall kan det vara upp till de anhöriga att bestämma.

Är du osäker på var den avlidne kan som sagt en begravningsbyrån alltid ge dig råd. Det är såklart även möjligt att välja kremering om personen hade en önskad om det eller att man bedömer att det är en bra lösning av andra anledningar.

Checklista för begravning

Nedan följer en checklista över allt du måste göra och funderas kring när du ordnar en begravning.

Detta är dock bara en vägledning och du kan behöva lägga till eller ta bort saker beroende på dina individuella omständigheter.

  • Dödsbevis och anmälan av dödsfall
  • Gravsättningsintyg
  • Plats för begravningscermonin
  • Vem som ska leda begravningen
  • Vilken musik som ska spelas
  • Hur begravningscermonin ska gå till
  • Val av gravsättning och gravplats
  • Val av kista eller urna
  • Beställa blommor
  • Transport för kista och lik

Lämna en kommentar