Laddar

Ystadsprofilen släpper bok om integration: ”Vi kan inte vara kravlösa”

Varje individ har själv ett stort ansvar för sin egen integration. Det är ett av budskapen i Peter Erikssons nya bok, baserad på hans jobb i Ystads kommun.

delningar

Hösten 2015 inträffade vad många kallar för ”flyktingkrisen”, då de svenska gränserna öppnades för fler flyktingar än någonsin tidigare. Sedan dess har den stora utmaningen handlat om att integrera dem i samhället.

Det var i samband med det Ystads Peter Eriksson, med en bakgrund som företagsekonom, involverade sig i situationen.

Han arbetade hårt för att skapa möten, först genom att vara initiativtagare till familjeaktivitet med namnet Let the Children Play där varje event lockade hundratals människor. Tillsammans med Samer Al Kabalan initierade Peter också ett språkvänsprojekt i Ystad. På några månader involverades omkring 400 människor och de flesta asylsökande familjer fick en svensk kontakt.

– Vare sig om jag var sverigedemokrat eller vänsterpartist, när de väl var här övergick det från en politisk till en moralisk fråga. Nu handlar det inte om ja eller nej längre, utan om hur, berättar Peter som i veckan släppte boken: ”Principbaserad Integration”.

Peter arbetar i dag som integrationsstrateg för Ystads kommun. Han anser att grunden för integration är social kapital och humankapital, att det finns en gruppdynamik som vi måste förhålla oss till och arbeta aktivt med, samt att varje person äger sin egen integration.

– Det är en grundförutsättning, att individen vill komma in i samhället. Det är ingen som lär en ett språk, ett språk är någonting man lär sig. Vill man inte eller inte ser en nytta i det, då lär man sig inte heller, säger han och fortsätter:

– Om det kommer hit någon som inte vill integreras, går det inte. Ofta kan det finnas en låsning till att man inte vill och då får vi jobba med att låsa upp den. Jobbar man inte med motivationen och viljan, och istället bara matar på med insatser, blir det ett slöseri. Vi måste börja med viljan och när viljan finns är vi kostnadseffektiva.

Peter menar att individens vilja och samhällets investering måste hänga ihop. Han anser att samhället måste sätta krav på personen som i tur måste vilja bli en del av Sverige.

– Det är en ganska humanistisk inställning i grunden, samtidigt som det är lite krasst. Vi kan inte vara kravlösa, med ovillkorligt givande av samhällets resurser.

Integrationsengagemanget i Ystads kommun är stort och arbetet kan beskrivas som framgångsrikt. Peter Eriksson tycker dock att det ännu är för tidigt att räkna det som en framgång.

Vi är mitt inne i en process. Vi kan konstatera att vi är med i processen, att vi  inte ligger efter, att vi har kunnat förutsäga de förändringar som kommer och har haft rätt resurser vid rätt plats. Sen om detta komma fungera vet vi inte, det får framtiden utvisa.

Peter Erikssons bok finns att beställa på internet, samt att köpa i Ystads bokhandel.