Laddar

Ystadbostäder premieras för sitt energisparande

Satt in energieffektivare tvättmaskiner och bytt ut andra energikrävande föremål.

delningar

Under en period mellan 2007-2016 har Ystadbostäder tillsammans med flera andra fastighetsbolag gått samman för att sänka energiförbrukningen med 20 procent i ett projekt som kallas Skåneinitiativet.

– Vi lyckades med råge och egentligen är vi lite förvånade för vi har inte gjort stora insatser, säger marknadschef Helen Nyquist från Ystadbostäder.

Fastighetsbolaget i Ystad har justerat in värmesystem och bytt ut belysning till LED.

– Vi har gjort om några tvättstugor så att det finns energieffektivare maskiner och vi har säkrat ner fastighetsel. Vi har bytt ut energikrävande pumpar i fastigheter, men det verkar som om även små åtgärder ger resultat över tid.

För några veckor sedan fick de ett diplom från SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, som är en bransch- och intresseorganisation för fler än 300 allmännyttiga bostadsföretag.