Laddar

Ystad har Sveriges bästa återvinningscentral

För de som besökt återvinningscentralen i Ystad är det kanske inte så konstigt att den rankas som hela Sveriges främsta.

delningar

Sedan 2012 publicerar Avfall Sverige statistik om svensk avfallshantering på läns- och kommunnivå. Avgifter, insamlade och behandlade avfallsmängder, återvinningsnivåer, hur nöjda kunderna är med avfallshanteringen finns med i den årliga rapporten ”Hushållsavfall i siffror”.

Bland annat presenteras ett kommunindex (25-i-topp) över bästa återvinningscentral och i årets rapport hamnar Ystads kommun allra högst, tätt följt av Norrköping som förra året knep förstaplatsen före Ystad.

Statistiken på riksnivå presenteras i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att mängden hushållsavfall har minskat. I genomsnitt slängde varje svensk 467 kg hushållsavfall förra året vilket är en minskning med 11 kg jämfört med 2015.

Lunds kommun blir bästa avfallskommun i Sverige 2016.

Relaterade artiklar