Laddar

Våldsbrotten ökar i Ystad enligt ny statistik

Registrerade brott under 2017 preliminärt beräknade.

delningar

Under torsdagen publicerade Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2017. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.

Statistik gällande Ystad kommun går att se nedan. Anmärkningsvärt är att våldsbrotten ökar, år 2017 anmäldes 245 våldsbrott till skillnad från 2016 då 219 brott anmäldes. Samtidigt minskade hotbrotten under 2017 och även bedrägeri- och förfalskningsbrotten minskade i Ystad under 2017.

 

 

Samtliga anmälda brott:

Under 2017 anmäldes knappt 1,51 miljoner brott, vilket är cirka 4 010 (±0 procent) fler anmälda brott jämfört med året innan.

Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, medan de kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal var stöld- och tillgreppsbrott och skadegörelsebrott.

De enskilda brottstyper som ökade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat smitning från trafikolycka , datorbedrägeri, innehav av narkotika och annan skadegörelse (ej klotter). De enskilda brottstyper som minskade mest i antal anmälda brott mellan 2016 och 2017 var bland annat skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter), övrigt klotter och bedrägeri med hjälp av bluffaktura.

Relaterade artiklar