Laddar

Väg 19 breddas – ska få cykelväg

Avskild cykelväg och mötesseparering planeras på väg 19.

delningar

PK Road AB har tilldelats ombyggnaden av väg 19 mellan Ystad och Stora Herrestad av Trafikverket. Projektet innefattar bland annat mötesseparering mellan ny anslutning till Öja industriområde, avskild gång- och cykelväg, samordning av anslutningsvägar och busshållplatsåtgärder,

Det kommer även att sättas upp bullerskydd kommer längs med sträckan och vattenskyddsåtgärder kommer att utföras. Entreprenaden beräknas avslutas i november 2017.

Relaterade artiklar