Laddar

Unikt samarbete ska rädda Ystads kust

Tar krafttag för att möta utmaningarna.

delningar

I veckan träffades ansvariga från några av Skånes kommuner för att ta del av ett planeringsunderlag som ska ligga till grund för en samverkan kring utmaningarna för havet och kusten.

Under träffen deltog bland annat miljöstrateger, planarkitekter, samhällsbyggnadschefer och politiker från Trelleborg, Ystad, Skurup och Vellinge för att gemensamt hitta en väg framåt, för utmaningarna för kust och hav är stora.

– För mer än ett år sedan beslutade vi att vi skulle ta fram ett gemensamt planeringsunderlag för havet och kusten, säger Stefan Malmberg, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Ystad kommun, som deltog i mötet.

– Vi har gemensamma problem och kan vi vara eniga i olika frågor kan det vara en styrka, säger han.

Planeringsunderlaget omfattar många olika företeelser både gällande hav och kust. Naturvärden, framtida vattenbruk och erosionen är viktiga frågor enligt Stefan Malmberg, också fiske, sand, turism och rekreation.

Nästa steg i samverkan är att beskriva hur vi ska göra detta i varje kommun.

– I Ystad håller vi på med en översiktsplan och då kan man använda detta planeringsunderlag och redovisa vad och hur vi ska göra. Det är unik att vi har ett gemensamt planeringsunderlag för hav och kust.

I projektet har Trelleborgs kommun varit samordnare och en konsult har tagit fram planeringsunderlaget.

SÖSK, Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. SÖSK verkar för samverkan kring utvecklingen av ett tillgängligt sydöstra Skåne som attraherar såväl boende som företag och besökare.

Relaterade artiklar