Laddar

Undersökning: Så många företagare vill lämna Ystads kommun

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet i Sverige visar det sig att var femte företagare i Skåne har övervägt att flytta till en kommun med bättre villkor.

delningar

Undersökningen visar även att det skiljer sig en hel del mellan de olika skånska kommunerna. Flest andel företag som vill flytta från sin kommun till andra med ett bättre företagsklimat finns i Simrishamn, där hela 41 procent har svarat ja på frågan. Det är många i även Tomelilla och Sjöbo, 26 och 27 procent, som har övervägt en flytt.

I Ystad har tolv procent av de tillfrågade svarat att de övervägt att flytta verksamheten till en annan kommun.

– Det här är en viktig påminnelse till politikerna om att företagarna agerar på en marknad under knivskarp konkurrens. De måste varje dag överväga vilken kommun – eller i vilket land – det är bäst att driva verksamheten för att kunna överleva. Det är självklart positivt med nyetableringar och många politiker vill locka till sig företag, men man ska inte heller glömma bort det näringsliv som redan finns på plats, säger Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne Rolf Elmér.

– Det är troligt att det lokala företagsklimatet blir än viktigare i framtiden. Digitaliseringen kortar avstånden och gör att allt färre företag blir bundna av att finnas på ett visst geografiskt ställe, exempelvis för att de behöver finnas nära sina kunder, fortsätter Rolf Elmér.

Relaterade artiklar