Laddar

Solceller på tapeten i Ystad

Antalet anläggningar ökade med 40 procent under 2017.

delningar

Intresset för solel och solenergi har ökat i Ystad de senaste åren. Under 2013 producerade solceller 139 kW och tre år senare var det betydligt högre, 1419 kW. I Ystad finns det 73 solcellsanläggningar installerade, enligt Sol i Syd.

Solceller växer i alla skånska kommuner. Räknat per invånare (watt per capita) finns mest solceller i Simrishamn, Tomelilla och Ystad.

Under 2017 installerades 11,4 MW solceller i Skåne och den totala effekten i slutet av året var 34,9 MW eller cirka 240 000 kvadratmeter solceller. Det innebar en tillväxt på 49 procent och den totala årliga produktionen av förnybar el från solceller är nu cirka 31,5 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för 6 300 familjer.

Statistiken är inhämtad från elnätsägarna i Skåne och sammanställd av Solar Region Skåne inom projektet Sol i Syd.

Relaterade artiklar