Laddar

SMHI varnar: Så högt kan havet stiga i Ystad

Erosion är ett påtagligt problem i södra Sverige.

delningar

SMHI har tagit fram nya resultat från beräkningar och analyser för havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat. Där landhöjningen är liten, som i södra Sverige, kommer havsnivåerna påverkas. Havet kan stiga snabbt i samband med stormar. Enligt siffrorna kan havet utanför Ystad stiga till nästan två meter under ett intensivt oväder.

Arbetet har pågått under tre år och syftet att ta fram materialet är för att underlätta var det finns sårbara områden och därför kunna möta riskerna.

SMHIs beräkningar visar att medelvattenståndet i södra Sverige på vissa platser kan stiga med nästan en meter fram till sekelskiftet.

– Medelvattenståndet, det genomsnittliga ”normaltillståndet”, stiger successivt på grund av ett varmare klimat. Det gör att lågt liggande kustområden riskerar att översvämmas oftare i framtiden, säger Signild Nerheim, oceanograf vid SMHI i ett pressmeddelande.

En höjning av havsnivån leder till flera och kraftigare översvämningar och ökar risken för ras, skred och erosion. Stigande hav påverkar också grundvattennivåerna nära kusten, och den biologiska mångfalden kan påverkas.