Laddar

Skolan och byggföretaget måste åtgärda brister

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner hos en skola och ett byggföretag. Resultatet blev att båda måste se över brister.

delningar

De senaste månaderna har Arbetsmiljöverket besökt Fria Läroverken i Ystad för en inspektion av arbetsmiljön. Man skriver att en del fungerade bra men att det även fanns saker att förbättra.

Skolan kunde bland annat inte uppvisa skriftliga rutiner kring praktikplatser som måste upprättas. Man kunde heller inte redogöra fullt ut de våld- och hotsituationer som kan uppstå.

Totalt fann Arbetsmiljöverket 14 olika brister som måste åtgärdas. Annars riskerar skolan ett föreläggande eller förbud.

Samma sak gäller för byggföretaget Thage i Skåne Aktiebolag i Ystad som inspekterades med anledning av en allvarlig händelse som inträffat där. Totalt upptäcktes åtta brister som att företag är skyldiga att utreda en olycka och att man brister i introduktionen för nya arbetstagare.

Relaterade artiklar