Laddar

Så ska nyanlända få jobb i Skåne

Ett nytt samarbete ska ge invandrade akademiker jobb.

delningar

För att nyanlända i Skåne snabbare ska få jobb startas ett nytt projekt, NYAK – Nya akademiker.

Projektet är ett samarbete mellan Skånes universitet och högskolor och Arbetsförmedlingen där nyanlända med akademisk examen eller ett intresse för studier, enklare ska kunna slussas rätt. 

– Nyanlända behöver få information om vilka alternativ som finns i Skåne för att hitta vägar till arbete och utbildning. Kompetensen hos nyanlända personer behöver tas tillvara mycket snabbare, säger Mehran Najafi, samordnare för Etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen i Skåne i ett pressmeddelande.

Projektet kommer att pågår under 2017 och omfatta omkring 300 nyanlända per månad.

De lärosäten som ingår i samarbetet är Malmö högskola, Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Relaterade artiklar