Laddar

Så påverkas Ystad av invandringen: ”Skolorna är hårt belastade”

Ystads mottagandet av nyanlända har haft en betydlig påverkan på vissa av kommunens verksamheter.

delningar

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram en lägesrapport avseende kommunens beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande, under perioden 1/7 till 30/9 2017.

Rapporten bygger på en enkät skickad till Ystads kommun och omfattar personer med beviljat uppehållstillstånd.

I olika kategorier har kommunen svarat på hur stor påverkan mottangandet av nyanlända har haft på olika verksamheter. Till exempel svarar man att det inte har varit någon inverkar på barn- och ungdomsverksamheten.

Gällande övrig socialtjänst har kommunen svarat att mottagandet haft betydande påverkan och måttlig påverkan gällande överförmyndarverksamhet.

”Bostäder och arbete är en stor utmaning, likaså kan vi anta en ökning av antalet personer / familjer som kommer vara i behov av försörjningsstöd då tiden med etableringsstöd inte räcker till”, lyder en kommentar till svaren.

”Det är oftast svårare att få kvinnor i sysselsättning / arbete”, lyder en annan.

När det kommer till vad för påverkan mottangadet har på förskolan svarar kommunen måttlig påverkan:

”Allmän brist på platser och de som erbjuds kan ligga en bit från hemmet. Bristande jämställdhet och uppfattningar om könsroller i hemmet skapar krav och situationer som pedagogerna måste förhålla sig till.”

Mottagandet gällande grundskola beskrivs också som måttlig:

”Skolorna är hårt belastade och klasserna är fulla. Bristande jämställdhet och uppfattningar om könsroller i hemmiljön påverkar skolmiljön.”

Gällande bostäder åt de nyanlända svarar man att kommunens bostadslösningar för anvisade nyanlända ger goda förutsättningar för etablering och integration samt att kommunen arbetar aktivt för att skapa hållbara bostadslösningar för anvisade nyanlända.

Relaterade artiklar