Laddar

Så påverkas du av de nya avgifterna för barnomsorgen

Ystad har en egen taxekategori för barn till föräldralediga och arbetslösa.

delningar

Nya avgifterna för barnomsorg har presenterats av kommunen. Utbildningschef Dennis Hjelmström i Ystad kommun svarar på frågor om årets förändringar:

– Sedan 2015 har maxavgiften för barnomsorg (förskola, fritids) förändrats och detta styrs av index. Detta index styr alltså avgiften för barn 1, 2 resp 3, det fjärde barnet medför ingen ytterligare avgift. Förändringarna bevakas varje år och utefter index gör vi även nya beräkningar årligen.

Har priserna förändrats sedan förra året?

– I slutet av september fick vi veta via Skolverket att de nya avgiftsnivåerna för 2018 meddelas senare än vanligt på grund av att Pensionsmyndigheten som styr Inkomstindex fått ett ändrat uppdrag. Regeringen beslutade om inkomstindex i november och därefter meddelade Skolverket dom nya avgiftsnivåerna, varvid vi sedan gjorde våra beräkningar.

Hur har ni tänkt när ni har bestämt avgifterna?

– Ystad har vidare en differentierad taxa som ger deltidsbarn (0-25 tim snitt/vecka) en lägre avgift. Vi har dessutom valt att ha en egen taxekategori för barn till föräldralediga och arbetslösa. Utöver detta har vi en reduktion för barn som har rätt till allmän förskola (from höstterminen det år de fyller 3 år). Denna reduktion gäller under perioden 15 sep – 31 maj.

Finns det en tanke om att basera avgiften på en progressiv taxa, där föräldrar med högre inkomst betalar mer?

– Mig veterligen har det inte uttryckts någon politisk ambition om att ändra till en progressiv taxa baserad på inkomst, åtminstone inte under den tid jag har funnits här. Jag har inte hört talas om en sådan diskussion men det betyder så klart inte samma sak som att den inte kan finnas.

Se de nya avgifterna i faktarutan nedan.

Förskola/Familjedaghem

Heltidsomsorg – vistelse mer än 25 timmar/vecka Barn 1: 3 procent dock högst 1381 kronor per månad

Barn 2: 2 procent dock högst 922 kronor per månad

Barn 3: 1 procent dock högst 461 kronor per månad

Barn 4: Ingen avgift

 

Deltidsomsorg – vistelse t.o.m. 25 timmar/vecka

Barn 1: 2 procent av inkomsten dock högst 945 kronor per månad

Barn 2: 1,3 procent av inkomsten dock högst 629 kronor per månad

Barn 3: 0,7 procent av inkomsten dock högst 322 kronor per månad

Barn 4: Ingen avgift

För barn i allmän förskola sker en avgiftsreduktion (fr.o.m. höstterminen det år man fyller 3 år) under perioden 15 september-31 maj. För heltidsomsorg är reduktionen 30 procent och för deltidsomsorg 45 procent av avgiften för förskola.

För barn i allmän förskola som har en omsorgstid på 15 timmar eller mindre i veckan debiteras ingen avgift under perioden 15 september-31 maj.

Avgifter för allmän förskola gäller inte i familjedaghem.

Förskoleverksamhet för barn till arbetslösa och barn till föräldralediga

Barn 1: 1,5 procent av inkomsten dock högst 945 kronor per månad

Barn 2: 1 procent av inkomsten dock högst 629 kronor per månad

Barn 3: 0,5 procent av inkomsten dock högst 322 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift.

Omsorgstid högst 15 timmar/vecka      

Skolbarnsomsorg 6-13 år

Barn 1 2 procent av inkomsten dock högst 922 kronor per månad

Barn 2 1 procent av inkomsten dock högst 461 kronor per månad

Barn 3 1 procent av inkomsten dock högst 461 kronor per månad

Barn 4 ingen avgift

 

Heltidsomsorg oavsett vistelsetid

Lovverksamhet (gäller endast under skolloven)

Omsorg mer än 4 timmar/dag 60 kronor per dag

Omsorgsbehov t.o.m. 4 timmar/dag 40 kronor per dag

Sammanlagd avgift per månad för vistelse i lovverksamhet kan dock högst utgå enligt maxtaxans regler. Syskonrabatt tillämpas ej.