Laddar

Så mycket kostar turistsektorn i Ystad

”Kan vara helt avgörande på längre sikt”.

delningar

Små kommuner i Norrland lägger relativt sett klart mest pengar på turistverksamhet. Under 2017 var nettokostnaderna för turistsektorn över 600 kronor per invånare i Åsele och Malå, långt över snittet på drygt 100 kronor. Det visar statistik från Kommun- och landstingsdatabasen. 

– Förutsättningarna ser väldigt olika ut över landet, men det finns ingen kommun som öser pengar på sektorn utan att ha en tydlig bild av vad det betyder för kommunens utveckling. Det skulle inte invånarna gå med på, säger Anders GunnarssonSKL till Nyhetsbyrån Siren

I Ystads kommun däremot ligger kostnaden för turistverksamhet på 52 kronor per invånare. Högsta siffran i länet står Vellinge kommun för med 186 kronor per invånare. 

En vanlig modell är att kommunen koordinerar byggen av campingar, skidliftar och andra turistrelaterade anläggningar i samarbete med det lokala näringslivet. De privata aktörerna har mycket att tjäna på satsningarna på längre sikt, betonar Anders Gunnarsson, som är sakkunnig i näringslivsfrågor på SKL.

– Investeringarna kan vara helt avgörande för små kommuner genom att de genererar dynamiska effekter i den lokala ekonomin. Kommunerna har visserligen stor frihet att satsa i egen regi, men de har väldigt sällan intresse av att äga själv eller konkurrera med lokala entreprenörer, säger han till Siren. 

Snarare handlar det om att kommunen agerar som en slags "ordförande" i sammanhanget. 

– Näringarna svarar för den allra största delen av kostnaderna, men behöver inte sällan hjälp med att organisera marknadsföringen, ansökningar och allt annat runtomkring, säger Anders Gunnarsson.

Hur mycket pengar som kommunerna egentligen lägger på turistsektorn är inte helt lätt att bena ut. 

– Kostnaderna kan vara utspridda på olika förvaltningar och ägandestrukturerna ser ofta väldigt olika ut. Givetvis är det viktigt med en transparens och tydlighet här, och inte bara när det gäller belopp och kalkyler, säger Anders Gunnarsson till Nyhetsbyrån Siren. 

Foto: Nyhetsbyrån Siren.

Relaterade artiklar