Laddar

Så många lägenheter är lediga i Ystad

Lägsta på 25 år.

delningar

Under september månad 2017 stod 19 000 lägenheter outhyrda i Sverige, enligt Hyresgästföreningens tidning Hem och hyra. Flest fanns i Stockholm, 151 stycken.

I Ystad fanns endast 12 stycken lägenheter lediga, vilket motsvarar det låga talet 0,9 procent av beståndet.

Antalet outhyrda lägenheter är det lägsta på 25 år enligt Statistiska centralbyrån. Att det då finns lediga lägenheter trots bostadsbrist kan ha flera orsaker. Thorbjörn Nilsen, expert på fastighetsekonomi på de kommunala bostadsbolagens organisation Sabo, ger olika exempel.

– En förklaring kan vara att vissa orter trots allt har ett överskott på bostäder, även om de inte är så många. På orter med bostadsbrist kan det ha mer administrativa orsaker, till exempel att dödsbon bara har en månads uppsägningstid. Då hinner man inte alltid få in nya hyresgäster på den tiden. Ibland kan det nog också handla om att lägenheten står tom en månad för att man ska kunna måla och få den i bra skick.

Relaterade artiklar