Laddar

Så här straffas du om du skolkar

Att stanna hemma från skolan då och då kan kännas som en petitess. Men att vara borta för ofta kan orsaka stora problem för både dig och dina föräldrar. 

delningar

Fram till att du slutar grundskolan har alla barn i Sverige skolplikt. Det innebär att du är skyldig att gå i skolan upp till nionde klass. Du som elev kan inte straffas för att du skolkar men dina föräldrar eller vårdnadshavare kan däremot åka på böter på flera tusentals kronor. Detta eftersom det är deras ansvar att se till att du går i skolan, skriver Nyheter24.

I gymnasiet gäller inte samma regler som i grundskolan. Eftersom du inte har skolplikt är du inte tvungen att gå i skolan, men däremot kan för mycket skolkande göra att ditt studiebidrag blir indraget.

Skolan rapporterar din frånvaro till CSN som tar beslut om ifall studiebidraget, som ligger på drygt 1 000 kronor, ska dras in. Efter det kontaktar CSN dig eller dina föräldrar angående beslutet. Om det är riktigt illa kan du till och med bli återbetalningsskyldig.

Att minska skolket i Sveriges skolor är ett omdebatterat ämne. Det som har visat sig fungera bra är att direkt meddela föräldrar eller vårdnadshavare när deras barn är borta från lektionen, menar utbildningsminister Gustav Fridolin.

– Det har sett olika ut i olika kommuner och olika skolor. Nu gör vi det som faktiskt får ner frånvaron och förebygger lång frånvaro. Att underrätta föräldrarna är en framgångsfaktor, sade han till Nyheter24 i januari i år.

 

Relaterade artiklar