Laddar

Regeringen: Straffbart att överge katter

Regeringen föreslår nu ett förbud mot att överge tamdjur.

delningar

Den nuvarande djurskyddslagen har funnits i snart 30 år.

Nu vill regeringen skärpa och modernisera den nuvarande djurskyddslagen i ett förslag som skickas till Lagrådet i dag.

I den nya lagen ska det bli straffbart att överge tamdjur, och det ställs hårdare krav på att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas. Det föreslås även ett krav på att beteendestörningar ska förebyggas.

Regeringen uppmärksammar speciellt vildkatter i det nya förslaget.

Kan man inte hitta en person som är ansvarig för katten, har länsstyrelserna en skyldighet att ingripa, eftersom katter som överges eller föds i det vilda har en mycket dålig djurvälfärd, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Isabella Lövin, klimat-, miljö- samt vice stats­minister, på regeringens hemsida.

I den nya lagen föreslås också flera åtgärder för att stärka skyddet för djur i samband med träning och tävling. Det föreslås bland annat ett nytt förbud mot lidande vid träning inför och deltagande i prov med djur samt ett skärpt förbud mot dopning.

Det nuvarande förbudet mot att aga och överanstränga djur, kompletteras med ett förbud mot att tillfoga djur skada och mot att använda utrustning som kan orsaka djuret lidande eller skada.

Jordbruksverket kommer också få i uppdrag att se över minkarnas hälsa på pälsfarmarna – om djuren ges möjlighet att bete sig naturligt och om det finns anledning till förbättringsåtgärder, enligt regeringens hemsida.