Laddar

Personal larmar om stor oro efter uppsägningar på lasarett

Nyligen slog Ystads lasarett ihop hjärtintensiven och akutintensiven då det råder stor brist på sjuksköterskor. Men nu larmar personalen om en oro för fler uppsägningar.

delningar

Sjuksköterskorna på Ystads lasarett har via Vårdförbundet skickat en begäran om åtgärder till sin arbetsgivare. Anledningen är att personalen bland annat känner en stor oro, ökad arbetsbelastning och stress på sitt arbete.

De senaste fyra månaderna har tio av 17 sjuksköterskor sagt upp sig från hjärtintensiven på Ystads lasarett, vilket gjort att hjärtintensiven och akutintensiven nyligen slagits samman.

Den 10 april gick sjuksköterskorna in i ett nytt schema där det saknas 70 pass som inte är ersatta. Något som lett till att personalen nu larmar. De anser att förhållandena är oacceptabla och innebär en risk för ohälsa hos personalen. Vissa har drabbats av sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och oro för psykisk ohälsa. Dessutom tror de att arbetsförhållandena kan leda till ytterligare sjukskrivningar och att fler säger upp sig.

Nu begär de att arbetsgivaren ska färdigställa och genomföra en handlingsplan och tidsplats till den riskbedömning som är gjord med omedelbara åtgärder.

Om skyddsombudet inte är nöjd med beskedet från arbetsgivaren kan han eller hon lämna frågan vidare till Arbetsmiljöverket.