Laddar

Patient på lasarettet dog av felbehandling

Ystad lasarett får kritik från inspektionen för vård och omsorg.

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

En patient som vårdades på Ystad lasarett för stroke förra året dog på grund av vätska i lungorna och organsvikt. Inspektionen för vård och omsorg bedömer att det inte går att utesluta att det var övervätskning som bidrog till att patienten avled.

När patienten blev inlagd gjordes ingen riskbedömning angående hens närings- och vätskeintag, trots att patienten nyligen genomgått flera bukoperationer. Först efter fyra dagar noterades kostintag och vikten noterades först efter 11 dagar. Efter drygt tre veckors vård på sjukhuset uppmärksammades det att patienten drabbats av uttorkning.

ordinerades näring i droppform och tillförsel av vätska. Patientens vikt ökade snabbt och under fem dagar gick hen upp 10 kilo och fick vätska i kroppen och lungorna. Hälsan försämrades hastigt hos patienten som sedan dog.

Lasarettet i Ystad har brustit i att ge patienten den sjukvård enligt kraven och dokumentationen anses vara bristfällig gällande näringstaget hos patienten, menar inspektionen för vård och omsorg.

Relaterade artiklar