Laddar

Omfattande diskriminering vid assisterad befruktning

Både personer under 25 år och homosexuella par diskrimineras vid assisterad befruktning i Sverige. Det framgår av en anmälan från ett flertal organisationer.

delningar

Totalt sex stycken organisationer, bland annat RFSU, anmäler Sveriges Kommuner och Landsting för diskriminering i samband med assisterad befruktning.

För att få assisterad befruktning finansierad av staten är den nedre åldersgränsen 25 år gammal. Att lägga en åldersgräns diskriminerar därmed de under 25 som inte har möjlighet att få barn på annat sätt, skriver organisationerna i sin anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Rekommendationen, där den nedre åldersgränsen ingår, antogs för knappt ett år sedan och det är inte bara åldersdiskriminering som anmäls – utan också diskriminering utifrån sexuell läggning. I anmälan framgår det att:

”l region Skåne är den undre åldersgränsen för behandling satt till 25 år, men undantag kan medges

‘om endera personen i paret har diagnos som helt utesluter möjlighet att, utan hjälp, uppnå graviditet’.

Detta undantag gäller dock enbart olikkönade par och innebär i praktiken att samkönade par särbehandlas, trots att de är i en jämförbar situation med heterosexuella par som saknar möjlighet att utan hjälp bli gravida”

Organisationerna som anmäler Sveriges Kommuner och Landsting är RFSU, Malmö mot Diskriminering, Längtan, RFSL, Örebro Rättighetscenter och Byrån mot diskriminering.