Laddar

Nya rutiner efter dödsfall i Ystad

Två kvinnor avled efter att ha fått bedövning på lasarettet.

delningar

Det var under 2017 som två kvinnor avled i samband med att de fick bedövningsmedel på lasarettet i Ystad.

Nu meddelar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att de avslutar ärendet och inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder.

I beslutet står det att IVO bedöma att vårdgivaren efter begärd komplettering och genomförd inspektion fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Fallen rör två kvinnor i 80-årsåldern som båda avlidit efter att ha fått bedövnings på lasarettet.

Relaterade artiklar