Laddar

Nu ska de försöka rädda de Skånska sandstränderna: ”Extremt otydligt”

Hans Hansson, professor i Kustprocessor vid Lunds tekniska högskola, är mannen bakom initiativet.

delningar

De skånska sandstränderna är hotade av stigande hav och svårare stormar. Nu ska Skånes kustkommuner träffas för att diskutera hur man kunna minska skadorna i framtiden. Politiker från 35 kommuner ska tillsammans med experter försöka få en tydligare ansvarsfördelning och en samsyn kring hur man ska arbeta mot problemet.

Hans Hansson, professor i Kustprocessor vid Lunds tekniska högskola är den som tagit initiativ till seminariet den 9 april.

– Till att börja med är det juridiskt extremt otydligt vem som har ansvaret, och på vilket sätt. Kommunen eller fastighetsägarna? Och på ett högre plan, vilken roll har Länsstyrelsen, Region Skåne respektive staten?  Idag trillar ansvaret mellan stolarna med följd att insatser försenas eller inte blir av, säger han.

Hansson vill nu se att någon tar helhetsansvaret och ser framför sig att en ny statlig myndighet skulle kunna vara lösningen.

Ystads kommunalråd Kent Mårtensson är medarrangör vid seminariet.

– Många små kustkommuner upplever liksom Ystad problem med erosion. Genom att agera tillsammans har vi större möjligheter att påverka nationellt, säger han.

Under dagen kommer bland annat Per Sörensen från Kystdirektoratet i Danmark att tala precis som Ian Hodge från kustskyddsavdelningen vid Englands motsvarighet till Naturvårdsverket.