Laddar

Länsstyrelsen Skåne sprider kunskap om extremism: ”Världen har förändrats”

Vilka drivkrafter finns det bakom radikalisering och våldsbejakande extremism? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras på de seminarier som anordnas inom ramen för projektet Skånes Quatro Helix.

delningar

Länsstyrelsen i Skåne arrangerar ett antal seminarier inom ramen för projektet Skånes Quatro Helix. Syftet med seminarierna är att bygga upp en gemensam kunskapsbas gällande våldsbejakande extremism.

– Att tillsammans möta anti-demokratiska handlingar och värderingar” är ett projekt som har initierats av Länsstyrelsen Skåne. Syftet med projektet är att skapa en regional kunskaps- och forskningsnod i Skåne för att förbättra kunskapen om hur man kan motverka våldsbejakande extremism, säger Lottie Holmström, Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för projektet.

– Världen har förändrats och det finns vissa kunskapsluckor vad gäller våldsbejakande extremism. Att få fram ny och relevant kunskap om detta och hur vi kan bemöta det på bästa sätt är ett av målen med projektet, fortsätter Lottie Holmström.

Aktiva deltagare i projektet är, förutom Länsstyrelsen Skåne, stiftelsen Open Skåne, Helsingborgs stad, Landskrona stad , Staffanstorp kommun, brottsbekämpande myndigheter, Lunds universitet och Malmö högskola. Projektet är delvis finansierat av EU:s fond för inre säkerhet.

– En annan viktig del i projektet handlar om att bygga upp en struktur för ett samarbete mellan de aktörer som arbetar med detta i praktiken. Kunskapsseminarierna kommer både fokusera på att föra ut ny kunskap samt ge deltagarna möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter och på så sätt lära känna varandras verksamheter. På så sätt vill vi bygga upp ett starkt nätverk inom området, säger Lottie Holmström.