Laddar

Kursgård i Ystad blir etableringsboende

Ett nytt boende kommer att skapas på Fredriksbergs kursgård. Målgruppen är främst småbarnsfamiljer med två eller högst tre barn.

delningar

Bostadsbristen bland Ystads nyanlända är stor. Ett etableringsboende kommer därför att skapas i samverkan med Försvarsutbildarna Fredriksbergs kursgård.

– Föreningen har på ett mycket ansvarsfullt sätt drivit ett av Sveriges kanske bästa asylboenden. Att vi tar tillvara deras kompetens och tillsammans ger de som bosätter sig i Ystad en så bra start som möjligt känns naturligt, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg på Ystads kommun, i ett pressmeddelande.

Målgruppen är främst småbarnsfamiljer med två eller högst tre barn. Men på grund av att det är svårt att få lägenhet kan även andra komma att anvisas hit.

Ett etableringsboende är en boendeform där det egna boendet är relativt litet och sparsmakat. Men det kompenseras av gemensamhetsytor, sociala aktiviteter, samvaro och samverkan. Andra aktiviteter är studieförbundsverksamhet i på boendet, öppen förskola, svenskundervisning för föräldralediga och andra viktiga saker för att rusta den nyanlända för att kunna leva självständigt.

– På sikt vet vi att det byggs mycket och vi arbetar aktivt för att hjälpa de som kommer att ställa sig i bostadsköer. Vi kommer även arbeta för öppna upp den ordinarie bostadsmarknaden för de nyanlända, säger Peter Eriksson.

Sedan tidigare har kommunen tillsammans med PMF Utveckling skapat ett etableringsboende i Snårestad, något som landshövding Anneli Hulthén lyfte fram som ett gott exempel på samverkan mellan ett socialt ansvarstagande företag och en kommun.

Boendet i Snårestad har två korridorer avsedda för ensamhushåll, främst då personer med temporära uppehållstillstånd. Det planeras för en tredje avdelning avsedd för större barnfamiljer.

Relaterade artiklar