Laddar

Kronofogden: Så stor är risken att fastna i skuldsättning

Ny rapport visar att många skuldsatta blir kvar hos Kronofogden i flera år.

delningar

De som inte lyckas betala sina skulder hos Kronofogden under första året riskerar att fastna i långvarig skuldsättning.

Drygt var femte person som fick sin första skuld 2012 fanns fem år senare fortfarande kvar i myndighetens register. Det visar en ny rapport som Kronofogden nyligen publicerade.

– Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen. Skulderna växer med räntan och man kanske lånar ännu mer för att klara vardagen. För de mest skuldsatta finns ofta bara en möjlig utväg: Att ansöka om skuldsanering, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Drygt 100 000 personer fick sin första skuld hos myndigheten under 2017. Det är fler än tidigare och antalet så kallade ”förstagångsgäldenärer” har ökat stadigt de senaste fem åren, samtidigt som antalet personer som har skulder hos Kronofogden har minskat.

En allt större andel har betalat under första året hos Kronofogden, vilket gjort att det inte lett till fler skuldsatta vid årets slut. Men Johan Krantz ser en riskfylld utveckling om konjunkturen skulle vända neråt.

– Om ekonomin försämras finns en överhängande risk att antalet som inte kan betala ökar snabbt och därmed leder till allt fler skuldsatta, säger han.

Förstagångsgäldenärerna 2012 hade i snitt tre skulder med ett genomsnittligt totalbelopp på 74 000 kronor. Fem år senare, vid utgången av 2017, fanns 22 procent kvar i Kronofogdens register. Då med i snitt elva skulder och ett genomsnittligt totalbelopp på 171 000 kronor.

Omkring 63 procent av alla personer i Kronofogdens register har varit skuldsatta i minst fem år och ungefär 45 procent i minst tio år.

Ofta är orsaken till skuldsättningen att livet förändras oväntat eller drastiskt, exempelvis en skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom eller en annan livskris.

Relaterade artiklar