Kraftig ökning av hudcancer i Skåne län – kustområden mer utsatta

Euromelanoma-veckan pågår 13 till 17 maj och syftar till att uppmärksamma riskerna och symptomen för hudcancer.

delningar

Antalet nya fall av malignt melanom per invånare i Sverige var sex gånger högre 2017 jämfört med 1970, enligt siffror från Socialstyrelsen. Trenden är huvudsakligen densamma i alla län, även om färre drabbas i norr. I Skåne län upptäcktes åtta nya fall av malignt melanom per 100 000 invånare år 1970. Det kan jämföras med 2017 då det upptäcktes 49,7 nya fall per 100 000 invånare i Skåne.

– Det finns alltid en latitudskillnad, särskilt i ett avlångt land som vårt. Vi kan också se att kustområden är mer utsatta, med båtliv och en kultur med sol och bad, säger hudläkaren Åsa Ingvar, samordnare för hudcancerveckan Euromelanoma, till Nyhetsbyrån Siren.

Nya fall av malignt melanom per 100 000 invånare 1970 till 2017 i Skåne län. Grafik: Nyhetsbyrån Siren. Källa: Socialstyrelsen.

Den kraftiga ökningen av antalet diagnoser av malignt melanom, elakartad hudcancer, har flera förklaringar. Eftersom vi i dag lever allt längre hinner fler utveckla cancer, som blir vanligare med stigande ålder. Läkarna har med tiden också blivit skickligare på att ställa diagnosen, vilket leder till att man hittar och opererar bort fler tumörer som annars kanske inte hade upptäckts, berättar Åsa Ingvar. Kulturella förändringar i synen på solbrun hud – från ett tecken på underklass till en form av statusmarkör – kan dock ha spelat en ännu större roll.

– Den största bidragande faktorn är att vi sedan 30-talet utsätter oss för mer solexponering än vad vår hud tål. Vi lever i en kultur som befäster idealet av en solbrun hud, säger Åsa Ingvar till Nyhetsbyrån Siren.

Det finns dock en större medvetenhet om riskerna med solning i dag än för några decennier sedan. Trots det har inte beteendet förändrats särskilt mycket, menar Åsa Ingvar. Eftersom risken att drabbas inte är omedelbart kopplad till en skön dag i solen, eller en solresa mitt i vintern, utan byggs på under årens lopp, tenderar folk att undervärdera riskerna.

– Tyvärr är vi inte alls lika noggranna med att skydda oss själva som vi har blivit med att skydda vår barn från solexponering, säger Åsa Ingvar till Nyhetsbyrån Siren.

FAKTA

Fakta:

Euromelanoma-veckan pågår 13-17 maj och syftar till att uppmärksamma riskerna och symptomen för hudcancer. Under veckan ges också möjlighet att besöka en hudspecialist för hudkontroll utan någon remiss på många håll i landet.

Hudcancer är till skillnad från många andra cancerformer synlig på utsidan av kroppen. Därmed finns det goda möjligheter att upptäcka sjukdomen tidigt. De allra flesta patienterna blir friska efter en eller två operationer. I Sverige insjuknade drygt 4.000 personer 2017, alltså motsvarande 40 fall per 100.000 invånare. De regionala skillnaderna är påtagliga. Exempelvis upptäcktes knappt 18 nya fall av malignt melanom per 100.000 invånare i Norrbotten år 2017. Motsvarande siffra var närmare 60 i Östergötland, där andelen var högst i landet.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar