Laddar

Kommunen lyckas nå länsstyrelsens anvisning: ”Hög ambitionsnivå”

Ystads kommun har redan under årets tredje kvartal tagit mot det antal nyanlända som staten via Länsstyrelsen har anvisat.

delningar

Varje år fastställer Länsstyrelsen ett så kallat kommuntal, där kommunen åläggs att ta emot de nyanlända och ge dem möjlighet att påbörja sin etablering i samhället. Ystads kommuns kommuntal för 2017 var först 109 men reviderades i mars till 84.

– Eftersom vi har en ambition att så snabbt som möjligt ge nyanlända möjlighet att påbörja sin etablering har vi redan under årets tredje kvartal lyckats klara vårt åtagande för året, säger Jonas Rosenkvist, kommundirektör på Ystads kommun.

Enligt Migrationsverkets statistik har 229 nyanlända bosatt sig i Ystads kommun under 2017, varav 84 har anvisats av Migrationsverket. Av dessa är 10 kvotflyktingar som har vidarebosatts genom FN och som tidigare vistades i UNHCRs flyktingläger.

– Det har varit möjligt genom en hög ambitionsnivå, realistiska bedömningar, samarbete inom kommunens olika förvaltningar och bra samverkan med fastighetsägare. Tillsammans kan vi nu ändra vårt fokus så att vi med full kraft följer de nyanlända på sin resa in i samhället och säkerställer att deras tid på etableringsinsatsen används konstruktivt och är välanpassat efter individens målsättningar och förutsättningar, säger Peter Eriksson, integrationsstrateg på Ystads kommun.

Inför 2018 har Länsstyrelsen aviserat ett betydligt lägre anvisningstal om 38 personer. Det beror dels på ett totalt sett lägre behov av att anvisa, dels på en hög egen bosättning av nyanlända i Ystad.

Relaterade artiklar

Ny handlingsplan ska minska brottsligheten i Skåne

Det är Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Polisen, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Tullverket och Sydsvenska handelskammaren som har gått ihop för att öka människors trygghet genom brottsförebyggande insatser.