Laddar

KLART: Så många nyanlända anvisas till Ystad 2018

Det står nu klart hur många nyanlända invandrare som ska bosätta sig i Ystad under nästkommande år.

delningar

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om ny fördelning av nyanlända invandrare för skånska kommuner. 2018 anvisas 1800 personer till länet, en sänkning från 2017 med nästan 1000 personer.

Till Ystad anvisas 38 personer, vilket kan jämföras med tio till Tomelilla, 35 till Skurup, 53 till Sjöbo och 0 till Simrishamn.

Den 1 mars 2016 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända och ordna bosättning åt dem. Regeringen beslutar om länstal och länsstyrelserna beslutar därefter om kommuntal.

Länsstyrelsen Skåne har i dag beslutat om kommuntal för de skånska kommunerna 2018. Länsstyrelsen Skåne har valt att utgå från Migrationsverkets beräkningsunderlag till förslag på länstal till regeringen.

– I Migrationsverkets beräkningsunderlag inför 2018 tas större hänsyn till antalet självbosatta, det vill säga nyanlända som själva skaffar bostad i en kommun, säger Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne.

– De skånska kommunerna har på flera sätt utvecklat sitt arbete kring bostadsförsörjning och ett ordnat flyktingmottagande. Det är glädjande och bådar gott inför kommande år då mottagandet sjunker, enligt nuvarande prognoser, fortsätter Gunilla Holmlin.