Laddar

KLART: Så ska Postnord hantera Kinapaketen

Den nya handlingsplanen har godkänts av Tullverket.

delningar

I dag ändras reglerna för paket utanför EU.

Samtidigt har Tullverket nu tagit emot Postnords handlingsplan för hur moms ska tas ut på postorderförsändelser av ringa värde från länder utanför EU.

Det var den 18 januari som Tullverket och Postnord hade ett möte där Tullverket tydliggjorde att från och med 1 mars i år ska 25 procent moms betalas in för alla postorderförsändelser som kommer från tredjeland, alltså från ett land utanför EU, samt att momsen ska tas ut från första kronan av den beställda varans värde. Dessutom tillkommer en administrationsavgift på 75 kronor per paket med värde av upp till 1 500 kronor.

Postnord har nu presenterat en lösning för momshanteringen av import av varor i postförsändelser och hantering av moms, som har godkänts av Tullverket.

Handlingsplanen består av två steg: En kortsiktig som gäller från och med i dag den 1 mars, samt en medellång lösning som börjar gälla tredje kvartalet av 2018.

Som vi tidigare rapporterat finns det vissa kryphål som Postnord själva har erkänt – exempelvis om handlaren anger att paketet är en gåva så kan köparen komma undan avgifterna. I Postnords handlingsplan står det följande:

”I de fall PostNord uppmärksammar försändelser som verkar felaktigt deklarerade som gåvoförsändelser eller andra uppenbara avvikelser kommer PostNord att överlämna dessa till Tullverket för bedömning eller att hantera dessa försändelser enligt Tullverkets instruktioner. En observation från PostNords sida är att dessa volymer märka gåvor utgör en väsentlig del av inflödet varför det potentiellt finns en risk för förseningar i processen och skapa svåra störningar.”.

Under tiden som Postnord inväntar betalning så kommer försändelsen lagras i en anläggning för tillfällig lagring i Örebro. Eftersom Postnord förväntar sig att många paket inte kommer att bli hämtade, förlänger Postnord inbetalningstiden till 22 dagar nu under den första fasen.

– Det är glädjande att Postnord nu har arbetat fram en lösning för sin hantering av den här typen av försändelser, de så kallade Kinapaketen, säger Åsa Wilcox, avdelningschef för effektiv handel på Tullverket.

De lösningar som nu kommer att implementeras är tillfälliga, enligt ett pressmeddelande från Tullverket. Under 2021 införs en ny lösning inom ramen för den gemensamma tullagstiftningen inom EU där all tullhantering kommer att vara elektronisk. Samtidigt pågår ett arbete med en skattereform inom EU. Det innebär att samtliga EU-länder kommer att ha samma hantering av moms på försändelser från länder utanför EU.

– Det har varit många turer och långa diskussioner. Det är en komplicerad fråga och svårtolkad lagstiftning. Det har gjorts ett stort arbete sedan 18 januari – från Postnords sida för att lösa sina utmaningar när det gäller logistik och produktion och från Tullverket för att säkerställa att Postnords förslag till lösningar är i enlighet med gällande lagstiftning och EU:s övergångsbestämmelser. Men även för att vi ska kunna ta emot uppgifter som Postnord lämnar elektroniskt till våra it-system, säger Åsa Wilcox.

Postnord har i sin lösning åtagit sig att säkerställa att enskilda försändelser är spårbara i enlighet med den lagstiftning som gäller för lagerbokföring. Det betyder att kunderna via Postnords kundtjänst kan få uppgift om registrerat id-nummer och var försändelsen fysiskt finns lagrad.

Det innebär i teorin att det nu kommer att bli möjligt att som privatperson göra en tulldeklaration på egen hand för att betala in momsen på den här typen av postorderförsändelser av ringa värde. I realiteten måste dock deklarationen upprättas genom ett EU-gemensamt normalförfarande i form av en formell deklaration. Det är en hantering som Postnord också tar betalt för.

– Att på egen hand upprätta en deklaration är i dagsläget komplicerat eftersom det är många olika uppgifter och koder som ska fyllas i dokumentet, säger Åsa Wilcox.

Deklarationen måste fyllas i på blankett och lämnas fysiskt till en av våra tullklareringsexpeditioner tillsammans med styrkande handlingar. Ambitionen med de diskussioner som förs inom EU är att den här hanteringen ska bli enklare, både för postoperatörer och konsumenter.

Relaterade artiklar