Laddar

Dessa gator stängs av i Ystad

Vägarbete påverkar trafiken.

delningar

Dragongatan pågår det sedan ett tag ett vägarbete. Så här ser de kommande veckorna ut på vägen och i anslutning till den:

På grund av vägarbete på Industrigatan mellan delsträckan Fridhemsgatan–Dragongatan är södra sidan stängd för trafik österut under perioden 29/1 -9/2.

Del av Dragongatan mellan delsträckan Aulingatan–Industrigatan är avstängd på grund av vägarbete från och med 28 januari till och med 2 februari under tiden 23:00 – 06:00, följ orange vägvisning.

Från Trafikverkets hemsida gällande Dragongatan:

”Dragongatan är en Europaväg med internationell genomfartstrafik mot Ystads hamnområde och i dagsläget är det problem med framkomligheten, trafiksäkerheten och buller. Därför planerar vi ett antal förbättringsåtgärder med vänstersvängsfält, målad mittrefug, nytt övergångsställe, ny belysning, gestaltningsåtgärder i form av planteringar utmed Dragongatan och fria högersvängsfält från kommunala gator. Sammantaget ska åtgärderna resultera i förbättrad framkomlighet, trafiksäkerhet och boendemiljö samt en mer stadsanpassad gatumiljö.”