Laddar

De anmäler Ystads lasarett

Långvarig brist ger en oacceptabel arbetsbörda.

delningar

Vårdförbundet gör nu en anmälan enligt arbetsmiljölagen på grund av att bristen på akutsjuksköterskor har lett till att arbetsbördan blir för hög. Den ökade arbetsbelastningen gör att de anställda känner oro och stress för att inte hinna med patienterna på ett säkert sätt.

– Vi vill bli fler sjuksköterskor och kunna bemanna vår funktion med en speciell larmsjuksköterska. Annars måste vi lämna alla våra andra patienter vid larm. Vi har verkligen duktiga undersköterskor men det går inte att lämna över ansvaret till dem, sade Maria Jersgren, sjuksköterska på akuten och förtroendevald i Vårdförbundet till tidningen Vårdfokus i våras.

Sedan dess har bemanningen inte inte blivit bättre. Man upplever snarare att pressen på sjuksköterskorna ökat och lett till en orimlig arbetsbelastning.

Nu har Maria Jersgren, tillsammans med huvudskyddsombudet Anna-Lena Modigh, lämnat in en begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen till arbetsgivaren. Blir de inte nöjda med svaret går de vidare med en så kallad ”6:6a-anmälan” till Arbetsmiljöverket.

Begäran om arbetsmiljöåtgärder (6:6A): Som arbetsmiljöombud eller skyddsombud kan du skriva en begäran om arbetsmiljöåtgärder till arbetsgivaren. Enligt Arbetsmiljölagen §6 6a har skyddsombudet rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren om hur ett arbetsmiljöproblem ska lösas, och vad som händer om det inte åtgärdas.

Källa: Arbetsmiljöverket