Laddar

Centrala vägen byggs om – ska förbättra trafiksäkerheten

Trafikverket arbetar nu med att förbättra framkomlighet, gatumiljö, boendemiljö och trafiksäkerhet längs E65 Dragongatan i Ystad.

delningar

Arbetet längs Dragongatan beräknas pågå från september till december, uppger Ystads kommun på sin hemsida.

Dragongatan är en Europaväg med internationell genomfartstrafik mot Ystads hamnområde och i dagsläget är det problem med framkomligheten, trafiksäkerheten och buller. Därför planerar Trafikverket ett antal förbättringsåtgärder med vänstersvängsfält, målad mittrefug, nytt övergångsställe, ny belysning, gestaltningsåtgärder i form av planteringar utmed Dragongatan och fria högersvängsfält från kommunala gator.

Sammantaget ska åtgärderna resultera i förbättrad framkomlighet, trafiksäkerhet och boendemiljö samt en mer stadsanpassad gatumiljö.

Dragongatan kommer vara avstängd i etapper nattetid och trafiken kommer att ledas om. Trafik i närområdet samt till och från hamnen kommer kunna trafikera Dragongatan under dagtid med mindre begränsningar.

Relaterade artiklar