Laddar

Byggstart för Regementsgatan

Ystads kommun vill ha en säkrare och mer tillgänglig gata.

delningar

Ombyggnaden av Regementsgatan startar runt årsskiftet och ska vara färdig sommaren 2019, uppger Ystads kommun på sin hemsida. Målet är att skapa en stadsmiljö där det är trevligt och säkert att vara, gå och cykla. Nya cykelbanor, bredare trottoarer och fickor för parkering samt nya busshållplatser är några av åtgärderna som kommer att bidra till säkrare och mer tillgänglig gata.

I utformningen har gående och cyklister prioriterats i enlighet med kommunens övergripande mål. I alla val från växtlighet till materialval har man så långt det går hållbarhet och miljön i åtanke. Målet är också att gatan upplevs som spännande och trevlig att röra sig längs med.

Gatan kommer att ha gångbanor närmast husfasader och en cykelbana som löper längs södra sidan. Körbanan kantas av träd och mellan träden anläggs parkeringsplatser. Här kommer det även finnas plats för soffor, cykelställ och busshållplatser. Åt öster mot Regementsområdet blir det gräsytor under träden och däremellan finns infarter och parkeringsplatser.

Under arbetet kommer djupa schakter att grävas för omläggningen av spill- och dagvatten. När man lägger tillbaks alla jordmassor och packar marken för att kunna lägga asfalt och plattor kommer vibrationer att uppstå. Därför kommer besiktningar av omkringliggande hus att göras före byggstarten. Under byggnationen kommer boende utmed gatan att uppleva vibrationer från arbetet, uppger kommunen.